دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید صدوقی یزد
گزارشات علم سنجي دانشگاه

 

 ارزیابی علم سنجی دانشگاه بر اساس پایگاه استنادیScopus از سال 1997 تا 2021

تعداد مقالات

تعداد استنادات

H-Index

استناد به ازای مقاله

خود استنادی دانشگاهی

مقالات بین المللی(%)

مقالات بین المللی

4307

32645

58

57/7

10%

13%

590


 
 
ارزیابی علم سنجی دانشگاه  بر اساس پایگاه استنادیScopus  از سال 1997 تا 2020

تعداد مقالات

تعداد استنادات

H-Index

استناد به ازای مقاله

خود استنادی دانشگاهی

مقالات بین المللی(%)

مقالات بین المللی

3875

26894

54

6/94

11%

12%

499

 

 

ارزیابی علم سنجی دانشگاه  بر اساس پایگاه استنادیScopus  از سال 1997 تا 2018

تعداد مقالات

تعداد استنادات

H-Index

استناد به ازای مقاله

خود استنادی دانشگاهی

مقالات بین المللی(%)

مقالات بین المللی

2576

12185

39

72/4

10%

10%

276

 

ا

ارزیابی علم سنجی دانشگاه  بر اساس پایگاه استنادیScopus  از سال 1997 تا 2018

تعداد مقالات

تعداد استنادات

H-Index

استناد به ازای مقاله

خود استنادی دانشگاهی

مقالات بین المللی(%)

مقالات بین المللی

Initiates file download2576

Initiates file download12185

Initiates file download39

Initiates file download72/4

Initiates file download10%

Initiates file download10%

Initiates file download276

ارزیابی علم سنجی دانشگاه بر اساس پایگاه استنادی Scopus از سال 1997 تا 2018 

.........................................................................................................................

ارزیابی علم سنجی دانشگاه  بر اساس پایگاه استنادی ISI 

تعداد مقالات

تعداد استنادات

تعداد استنادات بدون خود استنادی

H-Index

استناد به ازای مقاله

تعداد مقالات بین المللی

Initiates file download1716

Initiates file download7306

Initiates file download6492

Initiates file download33

Initiates file download26/4

Initiates file download252

.........................................................................................................................

جدول مشخصات ایمیل آکادمیک اعضاء هیات علمی دانشکده پزشکی 

.................................................................................................................

جدول مشخصات ایمیل اکادمیک اعضاء هیات علمی دانشکده بهداشت
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/18
تعداد بازدید:
277
info@ssu.ac.ir
تاریخ بروزرسانی: 1400/02/14
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهید آیت الله صدوقی یزد میباشد.
Powered by DorsaPortal